Аудит та консультації Системи Управління Інформаційної Безпеки (СУІБ).

Сьогодні проведення аудиту СУІБ являється необхідним і затребуваним заходомм.
Ряд організацій, бізнес яких тісно пов"язаний з використанням інформаційних технологій, наприклад, банки, нафтові, газові, енергетичні та телекомунікаційні компанії, стали активніше практикувати проведення аудиту СУІБ.
Зовнішній аудит СУІБ дає можливість оцінити якість СУІБ з таких питань:
– наскільки визначений і впроваджений комплекс засобів управління активами СУІБ, правильність оцінки ризиків,
– чи здійснюється оцінка ефективності, моніторинг та аналіз функціонування СУІБ,
– якість супроводу і вдосконалення.
Аудит СУІБ проводиться відповідно до:
* ДСТУ ISO/IEC 27000:2015 “Інформаційні технології. Методи захисту. Система управління інформаційною безпекою.
*ДСТУ ISO/IEC 27001:2015 “Інформаційні технології. Методи захисту. Системи управління інформаційною безпекою.
* ДСТУ ISO/IEC 27002:2015 «Інформаційні технології. Методи захисту. Звід практик щодо заходів інформаційної безпеки
*ДСТУ ISO/IEC 27005:2015 Інформаційні технології. Методи захисту. Управління ризиками інформаційної безпеки.
*ISO / IEC 27004: 2014 Вимірювання ефективності системи менеджменту інформаційної безпеки.